میلگرد آلیاژی

26,000 تومان

میلگرد آلیاژی با توجه به نوع ترکیباتی که در ساختار آنها به کار می رود دارای اسامی اختصاری مختلفی می باشند و می توان با استفاده از این اسامی هنگام خرید به راحتی نوع محصول را انتخاب کرد.