لوله گوشتدار صنعتی

38,000 تومان

لوله گوشتدار صنعتی مانیسمان  می باشد که به صورت بدون درز تولید می شود. این نوع از لوله های صنعتی با ضخامت های دیواره بالا تولید می شوند.