تایمر آبیاری اگرو

1,850,000 تومان

تایمر آبیاری قطره ای از پلیمر سخت و مقاوم ساخته شده است و از نوع تنظیم دیجبال می باشد ، که دفعات آبیاری متنوعی را عرضه می نماید.