نازل مه پاش پلاستیکی

9,500 تومان

نازل مه پاش پلاستیکی از مواد پلیمری بسیار مرفوب و با دوام ساخته می شود و مهمترین تفاوت آن با نازل برنجی یا استیل این است که با فشار پایین و معمولی همان فشار آب شهری کار می کند.