نوار تیپ پلاک دار

545 تومان

نوار تیپ پلاکدار جهت کشت مزارع با گیاهان ردیفی و متراکم نظیر انواع صیفی‌جات و سبزیجات و کشت گلخانه ای  مناسب می باشد.