آبیاری قطره ای – تحولی بزرگ در سیستم آبیاری

آبیاری قطره ای چگونه بوجود آمد؟ احساس نیاز جوامع بشری به کلیه صنایع و علوم باعث پیش رفت انسانها و به وجود آمدن انواع اختراعات و صنایع در همه زمینه ها شده است. صنعت آبیاری قطره ای نیز از این قاعده مستثنا نمی باشد. و در واقع احساس نیاز کشاورزان برای سهولت در آبیاری و استفاده بهینه از منابع آب که مایع حیات می باشد باعث به وجود آمدن سیستم آبیاری قطره ای شده است. امروزه کشاورزان زیادی با بکار گیری سیستم آبیاری قطره ای با استفاده از اتصالات آبیاری ضمن سهولت در امر آبیاری از حدر رفت آب در حد 70 درصد جلوگیری می کنند.

طراحی و اجرای سیستم آبیاری قطره ای ضمن افزایش تولید ،کیفیت محصول را بالا برده و در مصرف آب در حد قابل توجهی صرفه جویی می شود.

آیا با آبیاری قطره ای آشنایی دارید؟

آبیاری قطره ای چگونه بوجود آمد؟ احساس نیاز جوامع بشری به کلیه صنایع و علوم باعث پیش رفت انسانها و به وجود آمدن انواع اختراعات و صنایع در همه زمینه ها شده است. صنعت آبیاری قطره ای نیز از این قاعده مستثنا نمی باشد.و در واقع احساس نیاز کشاورزان برای سهولت در آبیاری و استفاده بهینه از منابع آب که مایع حیات می باشد باعث به وجود آمدن سیستم آبیاری قطره ای شده است.

امروزه کشاورزان زیادی با بکار گیری سیستم آبرسانی  با استفاده از اتصالات آبیاری ضمن سهولت در امر آبیاری از حدر رفت آب در حد 70 درصد جلوگیری می کنند. و با بدست آوردن محصول دوبرابری هزیته های اجرای سیستم های آبیاری کاملا جبران می کنند.

آبیاری قطره ای چگونه بوجود آمد؟ احساس نیاز جوامع بشری به کلیه صنایع و علوم باعث پیش رفت انسانها و به وجود آمدن انواع اختراعات و صنایع در همه زمینه ها شده است. صنعت آبیاری قطره ای نیز از این قاعده مستثنا نمی باشد. و در واقع احساس نیاز کشاورزان برای سهولت در آبیاری و استفاده بهینه از منابع آب که مایع حیات می باشد باعث به وجود آمدن سیستم آبیاری قطره ای شده است. امروزه کشاورزان زیادی با بکار گیری سیستم آبیاری قطره ای با استفاده از اتصالات آبیاری ضمن سهولت در امر آبیاری از حدر رفت آب در حد 70 درصد جلوگیری می کنند.
امروزه استفاده از سیستم نوین آبیاری لازم الاجرا می باشد

بکار گیری درست سیستم آبیاری نوین ، کشاورزی شما را متحول می کند…

شیکه های آبیاری سیستم های متنوع ای دارد برای استفاده بهینه از این سیستم باید در انتخاب نوع سیستم آبرسانی و یا بارانی دقت به عمل آوریم زیرا با اتخاب مناسب و درست می توانیم تحول بزرگی در کشاورزی و کاشت و برداشت بوجود آوریم.امروزه این سسیستم بسیار پیشرفت کرده انواع گوناگونی از لوله های پلی اتیلن و انواع روشهای اجرای آبیاری به وجود آمده است.

با توجه به به نوع کشت و نوع محصول به طور مثال سیستم اجرای لوله کشی باغها یا مزارع از قبیل سیفی جات مزارع علوفه ، جو و گندم ، گلخانه ها و سیستم کشت هیدروفنیک (کشت بدون خاک) را می توانیم انتخاب نماییم تا نتایج مطلوبی را از آبیاری قطره ای بدست آوریم.

آبیاری قطره ای چگونه بوجود آمد؟ احساس نیاز جوامع بشری به کلیه صنایع و علوم باعث پیش رفت انسانها و به وجود آمدن انواع اختراعات و صنایع در همه زمینه ها شده است. صنعت آبیاری قطره ای نیز از این قاعده مستثنا نمی باشد. و در واقع احساس نیاز کشاورزان برای سهولت در آبیاری و استفاده بهینه از منابع آب که مایع حیات می باشد باعث به وجود آمدن سیستم آبیاری قطره ای شده است. امروزه کشاورزان زیادی با بکار گیری سیستم آبیاری قطره ای با استفاده از اتصالات آبیاری ضمن سهولت در امر آبیاری از حدر رفت آب در حد 70 درصد جلوگیری می کنند.
آبیاری قطره ای باغها و مزارع

در بعضی موادر از سیستم آبیاری بارانی زیر سطحی نیز استفاده می شود که این نوع آبیاری مزایا و معایب زیادی دارو و برای استفاده بهینه از این نوع سیستم انتخاب مواردی از قبیل استفاده از فیلتراسیون با کیفیت ونوع لوله های دریپردار زیر سطحی بسیار مهم می باشد.

لوله پلی اتیلن

یکی از لوازم مهم سیستم آبیاری قطره ای لوله های پلی اتیلن می باشد که نقش به سزایی در اجرای این سیستم دارد و ابرسانی از مسیر های دور دست را به باغها و مزار بدون حدر رفت میسر کرده است این لوله ها در سایز ها و فشار های مختلف از لوله 16 قطره ای الی لوله 1200 میلیمتر تولید می شود.

آبیاری قطره ای چگونه بوجود آمد؟ احساس نیاز جوامع بشری به کلیه صنایع و علوم باعث پیش رفت انسانها و به وجود آمدن انواع اختراعات و صنایع در همه زمینه ها شده است. صنعت آبیاری قطره ای نیز از این قاعده مستثنا نمی باشد. و در واقع احساس نیاز کشاورزان برای سهولت در آبیاری و استفاده بهینه از منابع آب که مایع حیات می باشد باعث به وجود آمدن سیستم آبیاری قطره ای شده است. امروزه کشاورزان زیادی با بکار گیری سیستم آبیاری قطره ای با استفاده از اتصالات آبیاری ضمن سهولت در امر آبیاری از حدر رفت آب در حد 70 درصد جلوگیری می کنند.
انواع لوله های پلی اتیلن

انواع قطره چکانهای کشاورزی

قطره چکانهای کشاورزی نیز نقش بسیار مهم و حیاتی را در امر آبیاری باغها دارند زیرا در خط مقدم آبدهی به گیاهان قرار دارند و چنانچه با کیفیت و از نوع مرقوب آن انتخاب نشود گیاه خشک شده و از بین خواهد رفت قطره چکانها انواع بسیار متنوع ای دارد.

آبیاری قطره ای چگونه بوجود آمد؟ احساس نیاز جوامع بشری به کلیه صنایع و علوم باعث پیش رفت انسانها و به وجود آمدن انواع اختراعات و صنایع در همه زمینه ها شده است. صنعت آبیاری قطره ای نیز از این قاعده مستثنا نمی باشد. و در واقع احساس نیاز کشاورزان برای سهولت در آبیاری و استفاده بهینه از منابع آب که مایع حیات می باشد باعث به وجود آمدن سیستم آبیاری قطره ای شده است. امروزه کشاورزان زیادی با بکار گیری سیستم آبیاری قطره ای با استفاده از اتصالات آبیاری ضمن سهولت در امر آبیاری از حدر رفت آب در حد 70 درصد جلوگیری می کنند.
قطره چکان نتافیم دبی ثابت 8 لیتر
قطره چکان نتافیم

اتصالات پلی اتیلن

اتصالات پلی اتیلن در سه نوع مختلف تولید می شود. اتصالات پیچی پلی اتیلن که از سایز 20 الی 125 تولید می شود. اتصالات جوشی پلی اتیلن که از سایز 63 الی 500 و یا بالاتر تولد می شود. اتصالات الکتروفیوژن که نسل جدید اتصالات جوشی پلی اتیلن می باشد.

آبیاری قطره ای چگونه بوجود آمد؟ احساس نیاز جوامع بشری به کلیه صنایع و علوم باعث پیش رفت انسانها و به وجود آمدن انواع اختراعات و صنایع در همه زمینه ها شده است. صنعت آبیاری قطره ای نیز از این قاعده مستثنا نمی باشد. و در واقع احساس نیاز کشاورزان برای سهولت در آبیاری و استفاده بهینه از منابع آب که مایع حیات می باشد باعث به وجود آمدن سیستم آبیاری قطره ای شده است. امروزه کشاورزان زیادی با بکار گیری سیستم آبیاری قطره ای با استفاده از اتصالات آبیاری ضمن سهولت در امر آبیاری از حدر رفت آب در حد 70 درصد جلوگیری می کنند.
اتصالات پیچی پلی اتیلن

نوار تیپ آبیاری قطره ای

نوار تیپ آبیاری قطره ای که در سه نوع دوختی درز از بغل و دوختی درز از وسط و نوار تیپ پلاک دار تولید می شود و جهت آبیاری انواع سیفی جات و گلخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد که نوع پلاک دار آن بسیار مرقوبتر می باشد و در حلقه های 1500 متری و 2000 متری بسته بندی می شود.

آبیاری قطره ای چگونه بوجود آمد؟ احساس نیاز جوامع بشری به کلیه صنایع و علوم باعث پیش رفت انسانها و به وجود آمدن انواع اختراعات و صنایع در همه زمینه ها شده است. صنعت آبیاری قطره ای نیز از این قاعده مستثنا نمی باشد. و در واقع احساس نیاز کشاورزان برای سهولت در آبیاری و استفاده بهینه از منابع آب که مایع حیات می باشد باعث به وجود آمدن سیستم آبیاری قطره ای شده است. امروزه کشاورزان زیادی با بکار گیری سیستم آبیاری قطره ای با استفاده از اتصالات آبیاری ضمن سهولت در امر آبیاری از حدر رفت آب در حد 70 درصد جلوگیری می کنند.
نوار تیپ بلاک دار جهت آبیاری مزارع و گلخانه ها

س

نوارهای تیپ آبیاری قطره ای تحول زیادی در سیستم آبیاری قطره ای به وجود آورده است ، و باعت به وجود آمدن محصولات با کیفیت و افزایش محصول به دلیل آبیاری یکنواخت و کود دهی یکنواخت به محصول شده است و مزایای زیاد دیگری را نیز ایجاد کرده است.

شیرآلات و اتصالات آبیاری قطره ای

شیرآلات و اتصالات آبیاری قطره ای نیز از تنوع زیادی برخوردار می باشد، که شامل شیرآلات نوار تیپ شیرآلات 16 میلیمتر و شیرآلات 20 میلیمتر و انواع اتصالات آبیاری قطره ای می شود که استفاده از آنها بسیار سریع و آسان می باشد.

انواع ابزارآلات اجرای سیستم آبیاری

برای اجرای سیستم های آبیاری قطره ای لوازم و ابزارآلات مخصوصی ابداع و ساخته شده که به تعدادی محدودی از آنها اشاره می کنیم این ابزارها اجرای کار را برای مجریان آسانتر می کند و بعضی از این ابزارها نباشد اجرای کار غیر ممکن می باشد.

دستگاه جوش پلی اتیلن

دستگاه جوش پلی اتیلن برای جوش دادن لوله های پلی اتیلن به یکدیگر و جوش دادن اتصالات پلی اتیلن به لوله و همینطور نصب فلنجهای پلی اتیلن به لوله ها برای اتصال به شیر آلاات مورد استفاده قرار می گیرد که در رنج سایزهای مختلف تولید می شود و در سه مدل دستی ، نیمه هیدرولیک و تمام هیرولیک ساخته می شود

انواع ابزاآلات سیستم های آبیاری

برای سهولت در امر اجرای سیستم آبیاری قطره ای ابزارهای مخصوصی ساخته شده که کار را برای اجرا ساده تر می کند. این ابزاآلات شامل آچار در سایز های مختلف برای بستن اتصالات پیچی , انواع پانچرها برای نصب قطره چکانها و بستهای ابتدایی و واشرها و غیره می باشد.

استفاده از فیلتراسیون در سیستم آبیاری بسیار مهم می باشد

معمولا آبهایی که برای کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد تصویه شده نمی باشد و به طور مستقیم از آبهای رودخانه آبهای قنات ، آبهای چشمه ها و آبهای جمع آوری شده از باران در داخل استخرها استفاده می شود.

معمولا این نوع از آبها ذرات معلق و گل و لای ، ماسه ، جلبرگ به همراه دارند.برای جلوگیری از ورود ذرات و ماسه و غیره به داخل سیستم آبیاری قطره ای نیاز به فیلتراسیون مناسب می باشد زیرا اجرای بدون فیتراسییون باعث گرفتگی سیستم آبیاری و قطره چکانها می شود.

فیلتراسیونهای کشاورزی دارای انواع مختلفی از قبیل هیدروسیکلون ، فیلتر شنی ، فیلتر توری و فیلتر دیسکی می باشد که یا به تنهایی و یا به صورت ترکیبی یا تکی و یا با استفاده از تعدادی فیلتر مورد استفاده قرار می گیرد و آب را پس از فیلتر به داخل شبکه می فرستد.

آبیاری قطره ای چگونه بوجود آمد؟ احساس نیاز جوامع بشری به کلیه صنایع و علوم باعث پیش رفت انسانها و به وجود آمدن انواع اختراعات و صنایع در همه زمینه ها شده است. صنعت آبیاری قطره ای نیز از این قاعده مستثنا نمی باشد. و در واقع احساس نیاز کشاورزان برای سهولت در آبیاری و استفاده بهینه از منابع آب که مایع حیات می باشد باعث به وجود آمدن سیستم آبیاری قطره ای شده است. امروزه کشاورزان زیادی با بکار گیری سیستم آبیاری قطره ای با استفاده از اتصالات آبیاری ضمن سهولت در امر آبیاری از حدر رفت آب در حد 70 درصد جلوگیری می کنند.
فلترهای دیسکی و توری

مزایای استفاده از شبکه آبیاری

 • آبدهی یکسان به تمام نقاط شبکه
 • حذف علفهای هرز و گیاهان مزاحم
 • انجام کود دهی یکسان
 • سهولات در آبیاری و صرف زمان کمتر
 • قابلیت آبیاری از راه دور با استفاده از سیستم هوشمند
 • صرفه جویی بسیار زیاد در منابع آب
 • مرقوم به صرفه از نظر نیروی انسانی و صرف هزینه کمتر
 • جلوگیری از فرسایش خاک به دلیل جاری نبودن آب
 • کنترل بیماری گیاهان
آبیاری قطره ای چگونه بوجود آمد؟ احساس نیاز جوامع بشری به کلیه صنایع و علوم باعث پیش رفت انسانها و به وجود آمدن انواع اختراعات و صنایع در همه زمینه ها شده است. صنعت آبیاری قطره ای نیز از این قاعده مستثنا نمی باشد. و در واقع احساس نیاز کشاورزان برای سهولت در آبیاری و استفاده بهینه از منابع آب که مایع حیات می باشد باعث به وجود آمدن سیستم آبیاری قطره ای شده است. امروزه کشاورزان زیادی با بکار گیری سیستم آبیاری قطره ای با استفاده از اتصالات آبیاری ضمن سهولت در امر آبیاری از حدر رفت آب در حد 70 درصد جلوگیری می کنند.
نوار آبیاری پلاک دار