منابع آبهای زیر زمینی

با پیشرفت علم ژئوفیزیک و همچنین کشف روش های جدید در علم زمین شناسی، دیگر کمتر پیش می آید تا بشر در کشف آب های زیر زمینی از روش های سنتی استفاده نماید. در ادامه مطلب حاضر به معرفی تعدادی از روش های مدرن کشف آب های زیر زمینی

آشنایی با چگونگی یافتن منابع آبهای زیر زمینی

منابع آبهای زیر زمینی : امروزه دیگر بشر به اهمیت وجود منابع آب موجود در سطح و در زیر سطح زمین پی برده است. به عبارت دیگر، مفهوم آب مایه حیات است، قدری کلیشه ای شده و اهمیت آن دیگر بر هیچکسی پوشیده نیست.

به همین منظور بشر به صورتی جدی، به دنبال راهی برای حفظ منابع آبی کره زمین می باشد؛ اما اگر در مناطقی، بنا به هر دلیلی، منابع آب سطحی در دسترس نباشند، بشر می بایست به کمک روش های مختلف اعم از روش های سنتی یا روش های پیچیده به کشف منابع جایگزین برای آب های سطحی یا همان منابع آب زیر زمینی بپردازد.

در مطلب حاضر درصدد هستیم تا به معرفی روش های مختلف در کشف آب های زیر زمینی بپردازیم، تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.

با پیشرفت علم ژئوفیزیک و همچنین کشف روش های جدید در علم زمین شناسی، دیگر کمتر پیش می آید تا بشر در کشف آب های زیر زمینی از روش های سنتی استفاده نماید. در ادامه مطلب حاضر به معرفی تعدادی از روش های مدرن کشف آب های زیر زمینی
تغذیه سفره زیر زمینی آب به وسیله آبهای سطحی

کشف منابع آبهای زیر زمینی به روش های سنتی

به دلیل اینکه، کشف آب های زیر زمینی سابقه چندین هزار ساله دارد، یکسری از روش های آن دیگر قدیمی و سنتی به شمار می آیند که در ادامه به رایج ترین ان ها اشاره خواهیم کرد. این روش ها در صورت نداشتن تجهیزات بسیار پیچیده می توانند کمک کننده باشند. این روش ها عبارت اند از

 • استفاده از چوب های L شکل
 • استفاده از پوشش برف
 • وجود پوشش گیاهی و جانداران
 • توجه به ویژگی های ظاهری زمین

1- استفاده از چوب های L شکل

در این روش، دو عدد چوب L شکل را به صورت ضرب دری، در دست گرفته و حول محور می چرخند. در هر نقطه ای که سر دو چوب، به هم نزدیک شوند، محل حفر چاه برای رسیدن به آب زیر زمینی بوده است.

با پیشرفت علم ژئوفیزیک و همچنین کشف روش های جدید در علم زمین شناسی، دیگر کمتر پیش می آید تا بشر در کشف آب های زیر زمینی از روش های سنتی استفاده نماید. در ادامه مطلب حاضر به معرفی تعدادی از روش های مدرن کشف آب های زیر زمینی
استفاده از چوب L شکل

2- استفاده از پوشش برف

اگر در نقطه ای از زمین، منابع آبهای زیر زمینی موجود باشد، آن نقطه از سایر نقاط گرم تر خواهد بود. به همین ترتیب اگر زمین پوشیده از برف باشد، آن قسمت که برفش سریع تر ذوب شود، می تواند محلی برای دستیابی به آب زیر زمینی در نظر گرفته شود.

3- توجه به وجود پوشش گیاهی و جانداران

پوشش های گیاهی و جانداران به مناطق مرطوب احتیاج دارند، بنابراین در صورتی که در مناطق بدون آب سطحی، این جانداران مشاهده گردند، قطعا در زیر سطح زمین منابع آبهای زیر زمینی وجود خواهد داشت.

4- توجه به ویژگی های ظاهری زمین

در پیدا کردن آب های زیر زمینی، نمی توان نقش تجربه را نادیده گرفت. افراد ماهر در این زمینی حتی با توجه به ویژگی های ظاهری زمین، قادر خواهند بود تا محل آب های زیر زمینی را تشخیص دهند.

وجود آب زیرزمینی در مناطق سرسبز

لایه های مختلف زمبن در مناطق وجود آبخوان عبارتند از :

 • لایه سطحی زمین
 • خاک غیر اشباع
 • آبخوان یا سفره آب زیر زمینی
 • سنگ بستر

منابع تغذیه آب های زیرزمینی عبارتند از

 • بارش باران
 • برفهای ذوب شده
 • آب هابی سطحی
 • رودخانه ها
 • جویبارها
 • دریاچه ها
 • و غیره

کشف منابع آبهای زیر زمینی با روش های مدرن

با پیشرفت علم ژئوفیزیک و همچنین کشف روش های جدید در علم زمین شناسی، دیگر کمتر پیش می آید تا بشر در کشف آب های زیر زمینی از روش های سنتی استفاده نماید. در ادامه مطلب حاضر به معرفی تعدادی از روش های مدرن کشف آب های زیر زمینی خواهیم پرداخت.

 • کمک گرفتن از روش های الکتریکی
 • کمک گرفتن از روش های الکترومغناطیسی
 • کمک گرفتن از روش های لرزه نگاری
 • استفاده از روش باز تاب مغناطیسی پروتن
  با پیشرفت علم ژئوفیزیک و همچنین کشف روش های جدید در علم زمین شناسی، دیگر کمتر پیش می آید تا بشر در کشف آب های زیر زمینی از روش های سنتی استفاده نماید. در ادامه مطلب حاضر به معرفی تعدادی از روش های مدرن کشف آب های زیر زمینی
  استفاده بهینه از منابع آب زیرزمینی

1- کمک گرفتن از روش های الکتریکی

حتما می دانید که به کمک ژنراتور ها و یا باطری ها می توان یک میدان الکتریکی ایجاد کرد. نکته جالب توجه این است، که این میدان الکتریکی در علم ژئوفیزیک می تواند در لایه های کره زمین به وجود آید.

زمانی که این میدان الکتریکی ایجاد شود، عوامل بسیار زیادی بر این میدان الکتریکی اثر خواهند گذاشت. یکی از عواملی که می تواند بر فاکتور های الکتریکی موجود در این میدان الکتریکی اثر بگذارید، وجود منابع آبهای زیر زمینی می باشند.

در نتیجه می توان به کمک میدان الکتریکی و تحلیل دیتاهای به دست آمده، به وجود آب های زیر زمینی پی برد.

2- کمک گرفتن از روش های الکترومغناطیسی

با استفاده از روش های الکترومغناطیس در علم ژئوفیزیک، یک عدد موج الکترومغناطیس ایجاد شده و به داخل لایه های کره زمین ارسال خواهد شد.

این موج الکترومغناطیس، یک میدان الکترومغناطیس را ایجاد می کند. نتایج حاصل از تحلیل امواج این میدان، می تواند به کشف محل آب های زیر زمینی کمک نماید.

3- کمک گرفتن از روش های لرزه نگاری

در روش لرزه نگاری، از امواج الاستیک و زمان در نظر گرفته شده برای انتشار آن ها استفاده خواهد شد. روش های لرزه نگاری از دو گروه تشکیل می شوند. گروه اول، انعکاسی و گروه دوم انکساری نام خواهند گرفت.

در این روش، زمان انتشار و منتقل شدن، امواج الاستیک را بررسی و اندازه گیری کرده و سپس با تفسیر اطلاعات به دست آمده، محل آب های زیر زمینی را تخمین خواهند زد.

4- استفاده از روش بازتاب مغناطیسی پروتن (PMR)

در این روش نیز از جریان الکتریکی استفاده خواهد شد. در ابتدا یک جریان الکتریکی ایجاد شده و به داخل لایه های کره زمین فرستاده خواهد شد. ارسال این جریان، در نهایت به یک سیگنال خروجی ختم شده که این سیگنال با استفاده از اتم های هیدروژن قابل اندازه گیری می باشند.

برای سنجش و تفسیر این فرایند به دستگاه های مخصوص احتیاج می باشد که میدان الکترومغناطیس را اندازه گرفته و در نهایت محل آب های زیر زمینی را در کسری از ثانیه مشخص نمایند.

فاکتور های مثبت و منفی استفاده از روش های مدرن و بر پایه علم ژئوفیزیک برای کشف آب های زیر زمینی

درست است که در ظاهر، استفاده از روش های مدرن قدری پیچیده می باشد؛ اما استفاده از این روش ها در کنار صرفه جویی در هزینه ها و همچنین صرفه جویی در مدت زمان انجام فرایند، می تواند به صورت دقیق تری، محل تجمع آب های زیر زمینی را در اختیار انسان قرار دهد.

در میان انواع روش های مدرن بیشتر تاکید بر استفاده از روش های الکتریکی است تا نتایج دقیق تری به دست آید، البته استفاده از روش بازتاب مغناطیسی پروتن، به دلیل دسترسی مستقیم به منابع آبهای زیر زمینی نیز بسیار پر طرفدار می باشد.

 البته در کنار فاکتور های مثبت روش های مدرن، فاکتور های منفی نظیر انحراف نشانه ها توسط جریان برق و یا سایر موارد که ممکن است نتایج مخدوش را به دنبال داشته باشد، را نیز نباید نادیده گرفت.

تجهیزات مورد نیاز برای استخراج آب

 • لوله های جدار چاه مشبک
 • پمپ های شنارو طبقاتی با هد بالا
 • لوله های انتقال آب به بیرون از چاه
 • استخرهای ذخیره سازی آب
 • لوله های پلی اتیلن جهت انتقال آب
 • فیلتراسیون جهت جدا سازی ذرات معلق
 • ژنراتور تولید برق یا برق صنعتی
 • تجهیزات و اتصالات لوله

نتیجه گیری

در انتها می توان عنوان نمود که بهتر است افراد متخصص ابتدا شرایط و ویژگی های زمین منطقه مورد نظر را بررسی کرده و سپس با توجه به فاکتور های موجود یکی از دو روش های سنتی یا مدرن را برگزینند تا از هدر رفتن زمان و سرمایه جلوگیری نمایند.

البته در پاره ای از موارد و شرایط نیز می توان از هر دو روش های سنتی و مدرن به صورت ترکیبی بهره جست.

‫0/5 0 نظر
‫0/5 0 نظر