قطره چکان یا دریپر چیست؟ چه کاربرد و مزایایی دارد؟

قطره چکان یا دریپر چیست؟ چه کاربرد و مزایایی دارد؟ قطره چکان کشاورزی و یا دریپر نقش بسیار مهمی در سیستم آبیاری قطره ای دارد. با توجه به این که قطره چکان ها در خط مقدم آبیاری قطره ای قرار دارند. دریپرها وظیفه آبدهی و کود دهی به درختان و گیاهان را بر عهده دارند. پس قطره چکان ها جایگاهشان بسیار مهم می باشد زیرا چنانچه آبدهی به گیاه متوقف شود درخت و یا گیاه به طور کلی خشک می شود و یا چنانچه زود متوجه شویم به میوه های گیاه آسیب جدی وارد می شود. بنابراین انتخاب دریپر بسیار مهم می باشد و باید انتخاب قطره چکان مناسب بسیار حساسیت نشان دهیم و بهترین قطره چکان را انتخاب نماییم.در صورت انتخاب یک دریپر مناسب و با کیفیت آبدهی و کود دهی به صورت دقیق به مقدار کافی و یکنواخت انجام می شود.

قطره چکان یا دریپر چیست؟

قطره چکان یا دریپر چیست؟ چه کاربرد و مزایایی دارد؟ قطره چکان کشاورزی و یا دریپر نقش بسیار مهمی در سیستم آبیاری قطره ای دارد. با توجه به این که قطره چکان ها در خط مقدم آبیاری قطره ای قرار دارند.

دریپرها وظیفه آبدهی و کود دهی به درختان و گیاهان را بر عهده دارند. پس قطره چکان ها جایگاهشان بسیار مهم می باشد زیرا چنانچه آبدهی به گیاه متوقف شود درخت و یا گیاه به طور کلی خشک می شود و یا چنانچه زود متوجه شویم به میوه های گیاه آسیب جدی وارد می شود.

بنابراین انتخاب دریپر بسیار مهم می باشد و باید انتخاب قطره چکان مناسب بسیار حساسیت نشان دهیم و بهترین قطره چکان را انتخاب نماییم.در صورت انتخاب یک دریپر مناسب و با کیفیت آبدهی و کود دهی به صورت دقیق به مقدار کافی و یکنواخت انجام می شود.

نتیجه حاصله این است که تمام درختان و گیاهان یکنواخت رشت می کنند آب و کود و دیگر مواب بهینه استفاده شده و به اندازه قابل توجهی در مصرف همه آنها صرفه جویی می شود.

دریپر چیست؟ قطعات کوچکی هستند که از پلیمر های با کیفیت و با دیافراگم هایی از جنس سیلیکون ساخته می شوند. طراحی بیشتر دریپرها به صورت PC خود شوینده می باشد و هنگام خروج آب از قطره چکان کشاورزی داخل دریپر با سرعت می چرخد و قطره چکان را شستشو داده و از بسستن رسوب داخل قطره چکان و گرفتکی آن جلو گیری می کند.پوسته دریپر آنتی یو وی بوده و در برابر اشعه خورشید مقاوم می باشد.

قطره چکان یا دریپر چیست؟ چه کاربرد و مزایایی دارد؟ قطره چکان کشاورزی و یا دریپر نقش بسیار مهمی در سیستم آبیاری قطره ای دارد. با توجه به این که قطره چکان ها در خط مقدم آبیاری قطره ای قرار دارند. دریپرها وظیفه آبدهی و کود دهی به درختان و گیاهان را بر عهده دارند. پس قطره چکان ها جایگاهشان بسیار مهم می باشد زیرا چنانچه آبدهی به گیاه متوقف شود درخت و یا گیاه به طور کلی خشک می شود و یا چنانچه زود متوجه شویم به میوه های گیاه آسیب جدی وارد می شود. بنابراین انتخاب دریپر بسیار مهم می باشد و باید انتخاب قطره چکان مناسب بسیار حساسیت نشان دهیم و بهترین قطره چکان را انتخاب نماییم.در صورت انتخاب یک دریپر مناسب و با کیفیت آبدهی و کود دهی به صورت دقیق به مقدار کافی و یکنواخت انجام می شود.
قطره چکان پرسی نتافیم

کدام قطره چکان ها مناسب زمین کشاورزی من هستند؟

تعدادی پارامتر کلیدی در انتخاب قطره چکان نقش دارد. مهترین موضع در اتنخاب قطره چکان در قدم اول دبی مورد نیاز شما می باشد. قطره چکان ها معمولا دارای دبی های مختلفی ۲-۴-۸-۲۴-۳۲ لیتر بر ساعت می باشند.

معمول ترین نوع قطره چکان یا دریپر، قطره چکان ۸ لیتر بر ساعت می باشد. البته بیشتر قطره چکان هایی که دبی ثابت دارند برای کارهای بزرگ مصرف می شوند.

در پروژه های کوچیک استفاده از قطره چکان تنظیم شونده بهترین گزینه می باشد که متناسب با گیاه شما قابلیت تنظیم میزان دبی خروجی را دارا باشد. البته موقع خرید باید از کیفیت آن مصمئن شوید.

قطره چکان یا دریپر چیست؟ چه کاربرد و مزایایی دارد؟ قطره چکان کشاورزی و یا دریپر نقش بسیار مهمی در سیستم آبیاری قطره ای دارد. با توجه به این که قطره چکان ها در خط مقدم آبیاری قطره ای قرار دارند. دریپرها وظیفه آبدهی و کود دهی به درختان و گیاهان را بر عهده دارند. پس قطره چکان ها جایگاهشان بسیار مهم می باشد زیرا چنانچه آبدهی به گیاه متوقف شود درخت و یا گیاه به طور کلی خشک می شود و یا چنانچه زود متوجه شویم به میوه های گیاه آسیب جدی وارد می شود. بنابراین انتخاب دریپر بسیار مهم می باشد و باید انتخاب قطره چکان مناسب بسیار حساسیت نشان دهیم و بهترین قطره چکان را انتخاب نماییم.در صورت انتخاب یک دریپر مناسب و با کیفیت آبدهی و کود دهی به صورت دقیق به مقدار کافی و یکنواخت انجام می شود.
قطره چکان آنتلکو باز شونده و دبی ثابت

انواع قطره چکان های کشاورزی

دریپر با دبی آبدهی ثابت : در این نوع دریپر ها معمولا از یک لایه پلاستیکی دیافرگمی سیلیکونی داخلی اسفاده می شود. این وسیله باعث یکنواختی توزیع آبدهی در فشار های مختلف می شود.

مثلا در اول خط آبیاری که فشار زیاد هست دارای دبی خروجی آب یکسانی با آخر خط که دارای فشار کمتری دارد می باشد. معمولا در این سطح قطره چکان ها از محصولات خارجی مانند یورودریپ، نتافیم، آنتلکو استفاده می شود که دارای استانداردهای بالایی می باشند.

دریپر تنضیمی : در این نوع دریپر دبی ثابتی برای خروج آب در نظر گرفته نشده است و به طور متوسط در این نوع قطره چکان ها از ۲ لیتر تا ۳۲ لیتر بر ساعت قابلیت تنظیم در آبدهی را دارا می باشند.

برای کارهای جزئی و خورد این قطره چکان ها بسیار مناسب می باشند اما برای کارهای وسیع که قابلت تنظیم تک تک قطره چکان ها در هر دوره آبیاری میسر نمی باشد کارایی خاصی ندارند. در بین این قطره چکان ها معمولا مدل های چینی سبز رنگ دارای کارایی بهتری نسبت به مدل های مشابه می باشند. 

قطره چکان یا دریپر چیست؟ چه کاربرد و مزایایی دارد؟ قطره چکان کشاورزی و یا دریپر نقش بسیار مهمی در سیستم آبیاری قطره ای دارد. با توجه به این که قطره چکان ها در خط مقدم آبیاری قطره ای قرار دارند. دریپرها وظیفه آبدهی و کود دهی به درختان و گیاهان را بر عهده دارند. پس قطره چکان ها جایگاهشان بسیار مهم می باشد زیرا چنانچه آبدهی به گیاه متوقف شود درخت و یا گیاه به طور کلی خشک می شود و یا چنانچه زود متوجه شویم به میوه های گیاه آسیب جدی وارد می شود. بنابراین انتخاب دریپر بسیار مهم می باشد و باید انتخاب قطره چکان مناسب بسیار حساسیت نشان دهیم و بهترین قطره چکان را انتخاب نماییم.در صورت انتخاب یک دریپر مناسب و با کیفیت آبدهی و کود دهی به صورت دقیق به مقدار کافی و یکنواخت انجام می شود.
قطره چکان دبی ثابت یرودریپ کرونا

نگهداری بهینه از قطره چکان های کشاورزی

کنترل قطره چکان ها از نظر گرفتگی روزنه ها مهم ترین کاری است که باید در طول کار سیستم انجام شود . دبی قطره چکان ها می بایست مرتبا بررسی شود .

 • چنانچه در طول لترال (لوله های پای درخت) یک قطره چکان گرفته شود ، آن قطره چکان را تعویض کنید ، ولی چنانچه تعداد بیشتری قطره چکان مسدود باشد علت را باید از ابتدای لترال بررسی نمود .
 • جهت کاهش تشکیل رسوب آهن در قطره چکان ها ، اسید  سولفوریک به آب آبیاری اضافه نمایید.
 • در صورتی که خطر انسداد قطره چکان ها یا لوله ها توسط موجودات زنده مانند جلبک ، قارچ و باکتری می باشد ، بایستی با عمل کلرزنی آن ها را از بین برد.
 • جهت توزیع یکنواخت فشار در سیستم و بالطبع آبدهی یکسان قطره چکان ها ، ضروری است از قطره چکان های تنظیم کننده ی فشار استفاده شود.
 • در خلال آبیاری قطره ای ، نمک ها در زیر سطح خیس شده خاک توسط قطره چکان  ،  تجمع می یابند . بعد از این فرایند و هنگامی که باران می بارد نمک ها به محیط ریشه وارد شده و باعث شور شدن آن می شود . برای جلوگیری از این موضوع با شروع بارندگی می بایست سیستم را روشن نمود تا نمک ها وارد محیط ریشه نشوند .
 • معمول‌ترین اسید‌هایی که برای رفع رسوبات مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از اسید کلریدریک ، اسید فسفریک و اسید سولفوریک. از این میان اسید کلریدریک به دلیل مسمومیتی که برای گیاه ایجاد می‌کند و اسید فسفریک به دلیل به هم زدن موازنه غذایی گیاه کمتر استفاده می‌شوند. بنابراین اسید سولفوریک به دلیل محدودیت کمتری که دارد مناسب ترین اسید برای اسید شویی است.

دریپر چیست؟ و مزایای استفاده از دریپر کدامند

۱-افزایش راندمان و بازده
۲- افزایش عملکرد محصولات باغی و گلخانه ای
۳-صرفه جویی در مصرف آب و استفاده درست و بهینه از آب
۴-کاهش شوری
۵-کم شدن نیروی کارگری و کاهش هزینه های وابسته به آن
۶-راحت و آسان شدن عملیات زراعی
۷- مقاوم در برابر کود و سم و مواد شیمیایی
دریپر برتردریپری است که از نظر مقاومت در برابر گرفتگی و پارامترهای هیدرولیکی و از نظر مقاومت در برابر اشعه نور خورشید در اولویت برتر باشد.

دریپر چییست؟ و چه مدلهایی دارد قطره چکانها از نظر دبی خروجی به دو دسته تقسیم می شوند قطره چکانهای دبی ثابت و قطره چکانهای باز شونده با دبی قابل تنظیم مدل دبی ثابت خروجی آب مشخصی دارد 2 لیتری ، 4 لیتری ، 8 لیتری و 24 لیتری می باشد.

در مدل باز شونده ضمن اینکه دریپر کاملا به صورت پیچی باز می شود قابل تظیم هم می باشد. دبی خروجی آب آنها از 2 لیتر در ساعت الی 75 لیتر در ساعت قابل تنظیم می باشد.

‫0/5 0 نظر