اتصالات فولادی جوشی بدون درز مانیسمان چیست؟

اتصالات جوشی فولادی یا کربن استیل به دو دسته تقسیم می شوند. اتصالات فولادی جوشی بدون درز مانیسمان و اتصالات فولادی جوشی درزدار در این قسمت به توضیح در مورد اتصلات فولادی بدون درز یا مانیسمان ویا سیمی لس می پردازیم. اتصالات فولادی بدون درز که با نامهای اتصالات فولادی مانیسمان و اتصالات فولادی سیمی اس و یا اتصالات کربن استیل بدون درز نامیده می شود. اتصالات مانیسمان از انواع اتصالات جوشی می باشند که به صورت فورج و یک تکه بدون درز جوش تولید و عرضه می شوند . اتصالات مانیسمان دارای ضخامتها و سایزهای مختلفی تولید می شود.

اتصالات فولادی جوشی بدون درز مانیسمان

اتصالات فولادی جوشی بدون درز مانیسمان به دو دسته تقسیم می شوند. اتصالات مانیسمان و اتصالات فولادی جوشی درزدار در این قسمت به توضیح در مورد اتصالات فولادی بدون درز یا مانیسمان ویا سیمی لس می پردازیم.

اتصالات فولادی بدون درز با نامهای مختلفی مورد خطاب قرار می گیرند که تعدادی از این نامها عبارتند از:

 • اتصالات فولادی مانیسمان 
 • اتصالات فولادی سیمی لس   
 • اتصالات کربن استیل بدون درز
 • اتصالات جوشی
 • اتصالات بنکن وغیره

مانیسمان چیست؟

مانیسمان به آن دسته از اتصالات فولادی گفته می شود که در فرآیند تولید آنها از انواع روشهای جوشکاری فلرات استفاده نمی شود و تفاوت دیگر آنها در ماده اولیه محصولات می باشد. اما در اتصالات درزدار فرآیند تولید از برش ورق و شکل دهی و جوش و سرانجام غلطک استفاده می شود.

برای تولید اتصالات مانیسمان از مقاطع فولادی به شکل شمش و از طریق حرارت و کشش و غلطک و عبور از زره و همچنین نیروهای گریز از مرکز استفاده می شود، که در صنایع مختلف به لحاظ متریال و مواد اولیه ساخت آن دقیق تر و با کیفیت بهتر، بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.

اتصالات مانیسمان از نوع اتصالات جوشی می باشند که به صورت فورج و یک تکه بدون درز جوش تولید و عرضه می شوند. اتصالات فولادی جوشی در ضخامتها و سایزهای مختلف از 1/2 اینچ الی 24 اینچ تولید می شود.

ضخامت اتصالات فولادی بیشتر با عنوان رده یا تیکنس شناخته می شود ودر جدول از واژه مخفف SCH که مخفف کلمه Schedule به معنای برنامه یا رده می باشد.رده های اتصالات فولادی مانیسمان عبارتند از:

 • رده 20
 • رده 30
 • رده STD
 • رده 40
 • رده 80
 • رده 160
 • رده XXS
اتصالات جوشی فولادی یا کربن استیل به دو دسته تقسیم می شوند. اتصالات فولادی جوشی بدون درز مانیسمان و اتصالات فولادی جوشی درزدار در این قسمت به توضیح در مورد اتصلات فولادی بدون درز یا مانیسمان ویا سیمی لس می پردازیم. اتصالات فولادی بدون درز که با نامهای اتصالات فولادی مانیسمان و اتصالات فولادی سیمی اس و یا اتصالات کربن استیل بدون درز نامیده می شود. اتصالات مانیسمان از انواع اتصالات جوشی می باشند که به صورت فورج و یک تکه بدون درز جوش تولید و عرضه می شوند . اتصالات مانیسمان دارای ضخامتها و سایزهای مختلفی تولید می شود.
اتصالات مانیسمان فولادی بدون درز

کاربرد اتصالات بدون درز

اتصالات فولادی مانیسمان از اجزای لوله کشی هستند که به منظور:

 • تغییر اندازه لوله
 • کاهش یا افزایش سایز لوله
 • تغییر جریان
 • اتصال لوله ها به یکدیگر
 • توقف جریان مورد استفاده قرار می گیرند.

بدون اتصالات عملا نمی توانیم لوله کشی را به همان مسیر مورد نظر هدایت کنیم. اتصالات فولادی بسیار پرکاربرد هستند و نقش مهمی را در لوله کشی ایفا می کنند و در صورت خراب شدن بخشی از لوله با کمک اتصالات به راحتی میتوانیم همان قسمت معیوب را تعمیر کنیم و به همین دلیل فرآیند تعمیر و نگهداری بسیار آسان می شود.

اتصالات فولادی بدون درز بیشتر در صنایعی مانند

 • نف و گاز  پ
 • تروشیمی 
 • لوله کشی اتفاع حریق 
 • تاسیسات مرکزی برج ها 
 • سیستم های حرارتی و برودتی و غیره بکار می رود.

اتصالات جوشی مانیسمان دارای گستردگی زیادی از نظرتحمل دما و برودت ، فشار کاری و ضخامت همچنین دارای متریالها و یا نوع جنس فلز به کار رفته  گوناگونی می باشند. منظور از جنس و یا متریال در اتصالات فولادی مانیسمان نوع گرید این محصولات می باشد.

ویژگی های اتصالات مانیسمان

 پایه و اساس کلیه اتصالات فولادی مانیسمان در واقع فولاد میباشد اما گرید این اتصالات که می بایست در برابر انواع خوردگی ,سایش , دما و برودت مقاوم باشند با یکدیگر متفاوت هستند.

لازم به توضیح است که  اتصالات مانیسمان فولادی در گریدهای مختلف دارای انواع چینی و اروپایی و تولید داخل می باشند و در سایزهای ذکر شده ارائه میگردند در جدول استاندارد که بسیار نیز کاربردی است کلیه اتصالات ,لوله ,انواع فلنج جهت مصارف متعدد با ذکر نوع متریال گرد آوری گردیده است .

اتصالات جوشی فولادی یا کربن استیل به دو دسته تقسیم می شوند. اتصالات فولادی جوشی بدون درز مانیسمان و اتصالات فولادی جوشی درزدار در این قسمت به توضیح در مورد اتصلات فولادی بدون درز یا مانیسمان ویا سیمی لس می پردازیم. اتصالات فولادی بدون درز که با نامهای اتصالات فولادی مانیسمان و اتصالات فولادی سیمی اس و یا اتصالات کربن استیل بدون درز نامیده می شود. اتصالات مانیسمان از انواع اتصالات جوشی می باشند که به صورت فورج و یک تکه بدون درز جوش تولید و عرضه می شوند . اتصالات مانیسمان دارای ضخامتها و سایزهای مختلفی تولید می شود.
اتصالات سیملس

اتصالات پرکاربرد

ازمهمترین اتصالات فولادی جوشی سیمی لس می توان زانو90 درجه ، زانو 45 درجه ، سه راه مساوی ، سه راه تبدیلی ، تبدیل هم مرکز ، تبدیل غیر هم مرکز ، کپ یا در پوش ، زانو یو شکل را می توان نام برد.

زانو 90 درجه جوشی فولادی مانیسمان یا بدون درز که جهت چرخش لوله به صورت 90 درجه مورد استفاده قرار می گیرد و دو طرف آن به دو لوله جوش داده می شود.

اتصالات جوشی فولادی یا کربن استیل به دو دسته تقسیم می شوند. اتصالات فولادی جوشی بدون درز مانیسمان و اتصالات فولادی جوشی درزدار در این قسمت به توضیح در مورد اتصلات فولادی بدون درز یا مانیسمان ویا سیمی لس می پردازیم. اتصالات فولادی بدون درز که با نامهای اتصالات فولادی مانیسمان و اتصالات فولادی سیمی اس و یا اتصالات کربن استیل بدون درز نامیده می شود. اتصالات مانیسمان از انواع اتصالات جوشی می باشند که به صورت فورج و یک تکه بدون درز جوش تولید و عرضه می شوند . اتصالات مانیسمان دارای ضخامتها و سایزهای مختلفی تولید می شود.
زانو 90 ردجه مانیسمان

سه راه فولادی مانیسمان

سه راه فولادی جوشی مانیسمان جهت گرفتن انشعاب مساوی یا تبدیلی از یک لوله به لوله دیگر استفده می شود و سه طرف آن از طریق جوش دادن به لوله ها وصل می شود. سه راه ها دارای دو تیپ م باشند ، سراه مساوی که همه دهنه های آن دارای سایز یکسان می باشد و سه راه تبدیلی که نافی آن سایز کوچکتری دارد.

اتصالات جوشی فولادی یا کربن استیل به دو دسته تقسیم می شوند. اتصالات فولادی جوشی بدون درز مانیسمان و اتصالات فولادی جوشی درزدار در این قسمت به توضیح در مورد اتصلات فولادی بدون درز یا مانیسمان ویا سیمی لس می پردازیم. اتصالات فولادی بدون درز که با نامهای اتصالات فولادی مانیسمان و اتصالات فولادی سیمی اس و یا اتصالات کربن استیل بدون درز نامیده می شود. اتصالات مانیسمان از انواع اتصالات جوشی می باشند که به صورت فورج و یک تکه بدون درز جوش تولید و عرضه می شوند . اتصالات مانیسمان دارای ضخامتها و سایزهای مختلفی تولید می شود.
سه راه جوشی مانیسمان

زانو 90 درجه و 45 درجه سیملس

زانو 45 درجه فولادی سیمی لس جهت چرخش لوله فولادی سیمی لس به صورت 45 درجه مورد استفاده قرار می گیرد و دو طرف آن با استفاده جوش کاری به لوله متصل می گردد.

زانو 90 درجه فولادی از سایز 1/2 اینچ الی 24 اینچ تولید می شود و دارای گرید ها و رده های مختلف می باشد. این اتصال جهت تغییر مسیر لوله مانیسمان با زاویه 90 درجه مورد استفاده قرار می گیرد.

اتصالات جوشی فولادی یا کربن استیل به دو دسته تقسیم می شوند. اتصالات فولادی جوشی بدون درز مانیسمان و اتصالات فولادی جوشی درزدار در این قسمت به توضیح در مورد اتصلات فولادی بدون درز یا مانیسمان ویا سیمی لس می پردازیم. اتصالات فولادی بدون درز که با نامهای اتصالات فولادی مانیسمان و اتصالات فولادی سیمی اس و یا اتصالات کربن استیل بدون درز نامیده می شود. اتصالات مانیسمان از انواع اتصالات جوشی می باشند که به صورت فورج و یک تکه بدون درز جوش تولید و عرضه می شوند . اتصالات مانیسمان دارای ضخامتها و سایزهای مختلفی تولید می شود.
زانو 45 درجه مانیسمان

تبدیل هم مرکز و غیر هم

تبدیل هم مرکز و غیر هم مرکز بدون درز فولادی جهت تبدیل لوله های بزرگتر به کوچکتر یا جهت تبدیل لوله های کوچکتر به بزرگتر مورد استفاده قرار می گیرد و دو طرف آن به صورت جوش کاری به لوله ها متصل می گردد.

اتصالات جوشی فولادی یا کربن استیل به دو دسته تقسیم می شوند. اتصالات فولادی جوشی بدون درز مانیسمان و اتصالات فولادی جوشی درزدار در این قسمت به توضیح در مورد اتصلات فولادی بدون درز یا مانیسمان ویا سیمی لس می پردازیم. اتصالات فولادی بدون درز که با نامهای اتصالات فولادی مانیسمان و اتصالات فولادی سیمی اس و یا اتصالات کربن استیل بدون درز نامیده می شود. اتصالات مانیسمان از انواع اتصالات جوشی می باشند که به صورت فورج و یک تکه بدون درز جوش تولید و عرضه می شوند . اتصالات مانیسمان دارای ضخامتها و سایزهای مختلفی تولید می شود.
تبدیل فولادی مانیسمان

کپ فولادی مانیسمان

کپ فولادی مانیسمان جهت بستن یا کور کردن انتهای خط لوله به کار برده می شود و به وسیله جوش کاری به سر لوله متصل می شود. کپ سیملس در سایز ها و رده های مختلف تولید می شود.

اتصالات جوشی فولادی یا کربن استیل به دو دسته تقسیم می شوند. اتصالات فولادی جوشی بدون درز مانیسمان و اتصالات فولادی جوشی درزدار در این قسمت به توضیح در مورد اتصلات فولادی بدون درز یا مانیسمان ویا سیمی لس می پردازیم. اتصالات فولادی بدون درز که با نامهای اتصالات فولادی مانیسمان و اتصالات فولادی سیمی اس و یا اتصالات کربن استیل بدون درز نامیده می شود. اتصالات مانیسمان از انواع اتصالات جوشی می باشند که به صورت فورج و یک تکه بدون درز جوش تولید و عرضه می شوند . اتصالات مانیسمان دارای ضخامتها و سایزهای مختلفی تولید می شود.
کپ فولادی مانیسمان

مشخصات اتصالات فولادی جوشی بدون درز مانیسمان

این اتصالات با گراید های مختلف برای کاربرد های مختلف تولید می شود. از جمله مشخصات این اتصالات رده می باشد که ضخامت اتصالات را مشخص می کند. هر رده ای طبق جدول لوله مانیسمان به طور استاندارد ضخامت تعریف شده ای دارد که این ضخامت نسبت به هر سایزی تغییر می کند.

به طور مثال ضخامت دیواره لوله و یا زانو مانیسمان 2 اینچ رده 40 طبق جدول استاندارد 3/68 میلیمتر می باشد و ضخامت لوله و یا زانو مانیسمان 4 اینچ رده 40 طبق همین جدول 6/02 میلیمتر می باشد.

این لوله و اتصالات عمدتا در صنایع نفت و گاز و پروشیمی کار برد دارد و همین طور در تاسیسات برجها و تاسیسات آتش نشانی مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله آلیاژهایی که برای تولید اتصالات سیملس استفاده می شود.

 • استیل 304 
 • استیل 316 
 • استیل 316L می باشد.

لوله و اتصالات استیل برای سیالهای دارای خورندگی بالا هستند استفاده می شود.

 

‫5/5