Select Page

لوله فولادی جدار چاه

6,400 تومان

لوله فولادی جدار چاه یا لوله جدار یا لوله جدار چاه لوله ای است که برای جلوگیری از ریزش دیواره های چاه استفاده شده و تاثیر زیادی روی میزان خروجی آب دارد.

توضیحات

لوله فولادی جدار چاه

لوله فولادی جدار چاه یا لوله جدار یا لوله جدار چاه لوله ای است که برای جلوگیری از ریزش دیواره های چاه استفاده شده و تاثیر زیادی روی میزان خروجی آب دارد. لوله جدار چاه را در بعضی مواقع به صورت شیار دار و گالوانیره شده به کار می برند.در واقع لوله جدار چاه  مشبک لوله ای است که برای جلوگیری از ریزش دیواره های چاه استفاده شده و نوع آن تاثیر زیادی روی میزان خروجی آب دارد.استفاده از این لوله بسته به نوع شیار و فضای موجود در بین آن ها متفاوت خواهد بود. این لوله نسلی جدید از لوله ها به شمار می رود که کیفیت آن تحت تاثیر نوع شیار ها متفاوت است.این

لوله فولادی جدار چاه

لوله فولادی جدار چاه

مشخصات لوله فولادی جدار چاه:

لوله های جدار چاه اغلب دوام بیشتری داشته و می توانند با ویژگی ها متفاوت تاثیر زیادی روی استفاده از آب خروجی چاه داشته باشند. لوله فولادی جدار چاه دارای شیار هایی است که تاثیر زیادی روی دبی آب می گذارد.شیار دار کردن لوله های جدار چاه عمیق کمک می کند تا آب در اطراف چاه بدون موادی مانندخاک وارد چاه شود و در نتیجه میزان دبی آب افزایش خواهد یافت.

لوله فولادی جدار چاه

لوله فولادی جدار چاه

اصلاعات کاربردی لوله فولادی جدار چاه:

ممکن است این محصول با شیار هایی که منافذ آن ها از املاح پر شده، مانع آبدهی درست چاه گردد. لذا استفاده از لوله هایی که دارای شیار های V شکل هستند در این موارد توصیه می گردد.همچنین برخی از منافذ در این لوله از طریق خاک های شور و قلیایی مسدود می شوند و گاه ممکن است این در این لوله ها ایجاد خورده گی شده و در نتیجه خاک به دورن چاه ریزش کند.با این شرایط استفاده از لوله های دارای شیار مناسب و کیفیت مواد اولیه ی مرقوبتر، راه حل اساسی در حفاری چاه می باشد. بعد از گذشت سال ها از مسدود شدن شیار های دورن لوله  می توان با استفاده از دستگاه های مخصوص این کار، شیار ها لایروبی کرد.

لوله فولادی جدار چاه

لوله فولادی جدار چاه


برای اطلاعات بیشتر با شماره های ۰۹۳۳۹۷۶۵۲۶۵ | ۰۹۱۲۳۲۶۱۶۰۸ تماس حاصل نمایید.