کمربند پلی اتیلن

8,500 تومان

کمر بند پلی اتیلن یکی از انواع اتصالات پلی اتیلن می باشد که جهت انشعاب گیری لوله های فرعی از لوله های اصلی و تعمیرات لوله ها مورد استفاده قرار میگیرند. قیمتها از ۳۰۵۰ توان الی ۸۲۰۰۰ توماه بر اساس سایز