پیچ شیروانی سرمته ای

1,200 تومان

پیچ شیروانی سرمته ای از فولاد خشکه بسیار مقام ساخته می شود و رزوه های آن نسبت به پیچهای دیگر دارای فاصله بیشتری می باشد.