لوله دوسر فلنج چدنی

12,000 تومان

لوله دوسر فلنج چدنی به روش ریخته گری از مواد اولیه چدن خاکستری یا چدن داکتیل نشکن تولید می شود، و ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺍﺑﻂ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺗﻠﻤﺒﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ.