لوله درزدار

12,500 تومان

لوله های درزدار لوله هایی هستند که با نورد و لول کردن ورق و جوشکاری دو لبه ورق که لب به لب به هم چسبیده اند ساخته می شود. قیمت درج شده بابت هر کیلو گرم