لوله تاشو پلی اتیلن

5,500 تومان

از زمانی که بحث محدودیت مصرف آب و جلوگیری از اتلاف آن در روش های سنتی آبیاری مطرح شد تاکید بیشتری به  استفاده از لوله های لی فلت پلی اتیلن صورت گرفت.