قطره چکان یورودریپ eurodrip

2,700 تومان

قطره چکان یورودریپ با دبی آبدهی ۲ لیتر، ۴ لیتر ، ۸ لیتر ، ۲۴ لیتر در ساعت قابل استفاده برای آبیاری قطره ای باغها و گلخانه ها. لطفا جهت خرید تماس حاصل فرمایید.