فلنج سطح برجسته

55,000 تومان

فلنج با سطح برجسته Raised Face Flange در این نوع فلنجها سطح فلنج که درمقابل فلنج دیگر قرارگرفته و بر روی آن واشر یا گسکت قرار داده می‌شود نسبت به سطح کلی فلنج برجسته تر ساخته می‌شود.