شیر پروانه پلیمری

325,000 تومان

شکل ظاهری خاصی که شیرهای پروانه پلیمری دارند منجر شده است تا در مقایسه با دیگر ولوهای صنعتی ویژگی های منحصر به فردی داشته باشند و با آن ها متفاوت باشند.