شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی

1,160,000 تومان

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی با استفاده از فلز چدن داکتیل ساخته می شود، و برای قطع و وصل کردن سیال از هر دو طرف مورد استفاده قرار می گیرد.