شیر فلکه کشویی زبانه فلزی

650,000 تومان

شیر فلکه کشویی زبانه فلزی از فلز چدن ساخته می شود و برای قطع و وصل کردن جریان سیال مورد استفاده قرار می گیرد.