شیر انشعاب لی فلت به تیپ

3,400 تومان

شیر انشعاب لی فلت به تیپ پیچی از مواد اولیه پلی پروپیلن یا پلی اسیتال به روش تزریقی تولید می شود و جهت انشعاب لی فلت به تیپ استفاده می شود.