شیر انشعاب بست ابتدایی به 20

2,950 تومان

شیر انشعاب بست ابتدایی به 20 برای اتصال لوله 20 میلیمتر پلی اتیلن به لوله اصلی مورد استفاده قرار می گیرد.