شیر انشعاب بست ابتدایی به لوله 16

2,600 تومان

شیر انشعاب بست ابتدایی به لوله 16 از جنس مواد اولیه پلی پروپیلن به روش تزریق ساخته شده و جهت گرفتن انشعاب از لوله اصلی و انتقال آب به لوله 16 میلیمتر قطره ای مورد استفاده قرار می گیرد.