سینی نشاء یا سینی کشت دانه در گلخانه

2,800 تومان

سینی نشاء تولید شده از بهترین مواد پلیمری جهت کشت بذرها و قلمه درختان میوه در ابعاد اندازه های مختلف