سه راه ۱۶ پلی اتیلن

600 تومان

سه راه لوله ۱۶ پلی اتیلن برای گرفتن انشعاب از لوله ۱۶ میلیمتری پلی اتیلن بکار می رود.