زانو 16 آبیاری قطره ای

480 تومان

زانو 16 آبیاری قطره ای 90 درجه از مواد اولیه پلی اتیلن و با روش تزریق با دستگاه تزریق پلاستیک تولید می شود.