زانو گالوانیزه

3,800 تومان

زانو گالوانیزه یک نوع از اتصالات گالوانیزه می باشد،که در دو زاویه مختلف زانو گالوانیزه 90 درجه و زانو گالوانیزه 45 درجه تولید می شود.