زانو چدنی فلنجدار 45 درجه

12,000 تومان

زانو چدنی فلنجدار 45 درجه (ELBOW)  به روش ریخته گری و با استفاده از مواد اولیه چدن ساخته شده و بعد از انجام عملیات ریخته گری مصول به دست آمده به وسیله دستگاه تراش تنظیم می شود.