رابط تیپ به تیپ

1,150 تومان

رابط تیپ به تیپ پیچی از مواد اولیه پلی اتیلن به روش تزریقی با دستگاه تزریق پلاستیک و قالب مربوطه تولد می گردد.