رابط تیپ به تیپ کشویی

1,050 تومان

رابط تیپ به تیپ کشویی اتصال بسیار ساده بوده و جهت اتصال دو نوار تیپ آبیاری به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد.