دریپر روی خط

650 تومان

قابلیت شستشو – دریپر D-1 قابلیت باز شدن و نظافت داخل آن در صورت گرفتگی را دارد