خط تولید لوله دوجداره کاروگیت

1,800,000,000 تومان

خط تولید لوله دوجداره کاروگیت شامل قسمتهای مختلفی می باشد که به صورت خطی چیده شده و فرایند تولید لوله دوجداره لوله کاروگیت را انجام می دهند.