بست ابتدایی تیپ به لی فلت

2,000 تومان

بست ابتدایی تیپ به لی فلت جهت اتصال نوار تیپ آبیاری قطره ای به لوله لی فلت با نصب بسیار ساده مورد استفاده قرار می گیرد.