انشعاب

450 تومان

انشعاب لوله 16 به 1/2 اتصالی است که از مواد اولیه پلی پروپیلن یا پلی استال ساخته می شود، و از یک طرف به صورت فشاری1/2 به 16 و از طرف دیگر به صورت پیچی به لوله پلی اتیلن متصل وی شود.