اتصالات الکتروفیوژن

38,000 تومان

اتصالات الکتروفیوژن یکی از انواع اتصالات جوشی می باشد که بیشر جهت انتقال گاز و آب بکار می رود.