اتصالات استیل

120,000 تومان

اتصالات استیل بخش مهمی از سیستم پایپینگ را تشکیل می دهند که بدون استفاده از این اتصالات اجرای سیستم لوله کشی تقریبا غیر ممکن می باشد.