آبپاش آبیاری بارانی تفنگی

6,800,000 تومان

آبپاش آبیاری بارانی تفنگی GUN قابلیت اسپری آب تا طول 75 متر و عرض 200 متر را دارد و با یک با آبیاری وسعت زیادی را پوشش می دهد.