Showing all 1 result

3,650 تومان

زانو ماده پلی اتیلن  جهت اتصال لوله های پلی اتیلن به شیرآلات و اتصالات رزوه ای نر با زاویه ۹۰ درجه مورد استفاده قرار می گیرد. شروع قیمت ار ۳۶۵۰ تومان تا ۲۰۰۰۰۰ تومان