Showing all 1 result

2,500 تومان

در پوش انتهایی پیچی پلی اتیلن برای بستن انتهای لوله های پلی اتیلن استفاده می شود و به صورت پیچی انتهای لوله بسته شده و انتهای خط را کور می کند.قیمتها از ۲۵۰۰ تومان الی ۱۹۹۵۰۰ تومان بر اساس سایز