لوله مانیسمان رده 40

12,500 تومان

لوله فولادی مانیسمان رده 40 بده درز و هر گونه جوشکاری روی آن تولید شده و با توجه به رده یا تیکنس که در واقع همان ضخانت دیواره لوله مانیسمان می باشد تولید می شود.

تماس با ما