نوار تیپ پلاکدار

220 تومان

نوار تیپ پلاکدار  جهت کشت مزارع با گیاهان ردیفی و متراکم نظیر انواع صیفی‌جات و سبزیجات و کشت گلخانه ای  مناسب می باشد.

تماس با ما